ŠKOLSKÁ RADA


Vážení rodiče,

v říjnu jsme Vás oslovili ohledně voleb do školské rady. Na základě aktuální epidemiologické situace se volby z řad zákonných zástupců, které jsme plánovali na pondělí 9. 11., neuskuteční.

Dne 31. 10. jsme obdrželi informaci z MŠMT, že se vydaným opatřením funkční období stávajících členů školské rady prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

V rozmezí těchto 3 měsíců pak proběhne volba nových členů v prezenční podobě ve shodě s volebním řádem.

Tuto změnu jsme projednali se zřizovatelem školy. Kandidátní listina z řad zákonných zástupců zůstává zachována.

O novém termínu voleb do školské rady Vás budeme s předstihem informovat.

-vedení školy-

priloha_MSMT-skolske rady