;
Kurzy pro

předškoláky
Kurzy pro

předškoláky

Termín pro Vás připravujeme.

ŠpendlíkEDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

V rámci kurzu si děti mohou vyzkoušet, jak se za několik měsíců budou cítit ve školních lavicích, seznámí se s budovou školy, poznají svoji paní učitelku a budoucí spolužáky.


 • V jednotlivých lekcích se hravou formou věnujeme procvičování jemné
  a hrubé motoriky, grafomotorických dovedností, zrakového a sluchového vnímání.
 • Zaměřujeme se na pravolevou orientaci, početní představy a v neposlední řadě na řeč.
 • Činnosti jsou rozvrženy do 8 lekcí po 60 minutách, ve třídě je obvykle 6-8 dětí, s dítětem pracuje vždy jeden dospělý z rodiny.
 • Třída se otvírá s minimálním počtem 6 dětí.
 • V závěru kurzu je pro děti připravena i malá odměna a diplom za účast. Samozřejmostí jsou i veškeré materiály, které si během setkání děti vypracovaly.

předškolička na ŘehořceCENA KURZU

 • 650 Kč za 8 lekcí
 • V ceně jsou zahrnuty pracovní listy, pastelky, tužky, papíry a mnoho dalších pomůcek.

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU:

 • Vyplnit přihlášku (ke stažení zde) a odeslat na e-mail: sekretariat@zsrehorova.cz, předmět e-mailu: Přípravný kurz.
 • Na základě vyplněné přihlášky Vám bude zaslána pozvánka k přípravnému kurzu s uvedením způsobu zaplacení kurzu (číslo bankovního účtu, variabilní symbol).
 • Závaznou přihlášku odešlete až po konzultaci s pedagogem při zápisu do 1. třídy.UČITELKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD