;
Projekty

na škole
Projekty na škole

Aktuální projekt: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

ŠpendlíkPROJEKTY

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodních i národních projektů. Podívejte se na všechny projekty, kterých je Řehořka součástí.