;
Výuka

cizích jazyků
Výuka cizích jazyků

Nejbližší Cambridge zkoušky se budou ve škole konat: 25. 11. 2022

ŠpendlíkANGLIČTINA JE PRO NÁS PRIORITOU

 • Prožitkovou angličtinu zavádíme již od 1. ročníku.
 • Důraz je kladen na přirozenou komunikaci.
 • Učení probíhá za použití různých metod včetně TPR (Total Physical Response).
 • Využíváme současné technologie, digitalní podporu a plně interaktivní tabule a interaktivní panely.
 • Od 3. ročníku probíhá výuka ve specializovaných jazykových učebnách za pomocí nejnovějšího vydání učebnic Oxfrord University Press.
 • Od 7. ročníku nabízíme dva volitelné předměty anglického jazyka a to ANGLICKOU KONVERZACI s rodilým mluvčím a ANGLICKÝ SEMINÁŘ zaměřený na upevnění základů anglického jazyka.
 • Dle možnosti zařazujeme do výuky i návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce.
 • Každoročně pořádáme konverzační soutěž pro žáky 8.-9. tříd s možností postupu do městského kola.


CAMBRIDGE ZKOUŠKY VE SPOLUPRÁCI S BRITSKOU RADOU

Stalo se již tradicí, že na naší škole připravujeme talentované žáky ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka. Od roku 2008 organizujeme výuku v kurzech, kde se žáci vždy dva roky připravují na zkoušku.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ V NĚKOLIKA ÚROVNÍCH:

 • Starters (začátečníci) - žáci ve věku 10-11 let
 • Movers (mírně pokročilí) - žáci ve věku 12-13 let
 • Flyers (pokročilí) - žáci ve věku 14-15 let

Pro nejvyšší věkovou kategorii britská rada organizuje nejnáročnější Cambridge zkoušku, tzv. KET FOR SCHOOL, kterou skládají naši jazykově nadaní žáci 8. a 9. ročníků.

cambridge


british flag

výuka-angličtiny

Po úspěšném zvládnutí zkoušek žáci obdrží mezinárodně uznávaný certifikát z univerzity v Cambridge. Mnoho absolventů naší školy své certifikáty již má a mohou skládat další zkoušky ve vyšších úrovních.

ANGLIČTINA V ČÍSLECH

97

předaných Cambridge certifikátů
140

hodin anglického jazyka za rok
3

jazykové učebny

NĚMECKÝ JAZYK

výuka němčiny • Výuku německého jazyka zařazujeme pro žáky 8. a 9. ročníku s tříhodinovou týdenní dotací.
 • Výuku vedou aprobovaní učitelé německého jazyka.
 • Vyučování probíhá ve dvou jazykových učebnách a v multimediální učebně s vybavenou jazykovou laboratoří a interaktivním panelem.učebna cizích jazyků

učebna cizích jazyků
učebna cizích jazyků


Od školního roku 2008/2009 se vždy dvakrát ročně setkáváme s partnerskou školou SIR KARL POPPER SCHULE, která sídlí v centru Vídně. Žáci se při vzájemné komunikaci zdokonalují ve svých znalostech německého i anglického jazyka.Karl Popper Schole

logo Sir Karl Popper