;
Přijímací řízení

na střední školu
Přijímací řízení na střední školu

Informace k přijímacímu řízení aktualizovány ke dni 1. 1. 2024

ŠpendlíkCESTA K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU, KROK ZA KROKEMPŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠEK

UVÁŽIT, CO MI JDE A CO NE, JAKÉ MÁM MOŽNOSTI:
• Jaké mám studijní výsledky? Chtěl(a) bych na obor s maturitou?
• Baví mě spíš praktické věci? Rád(a) vyrábím a tvořím?
• Mám nějaké zdravotní omezení?
• Pokud si nevíš rady, vždy můžeš zajít za výchovným poradcem, který ti pomůže.

POKUD UŽ VÍM, CO BY MĚ BAVILO A JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, MŮŽU ZAČÍT VYBÍRAT KONKRÉTNÍ OBORY:
• Seznam studijních oborů a škol najdeš v aktuálním Atlasu školství www.atlasskolstvi.cz.
• V říjnu–listopadu vyjdou tištěné knižní brožury, informace o gymnáziích a o středních školách.
• V listopadu můžeš navštívit tradiční veletrh středních škol a dalšího vzdělávání na brněnském výstavišti.
• Můžeš se podívat na internet, hlavně na www.infoabsolvent.cz nebo www.vyberskoly.cz.
• Popis jednotlivých povolání nalezneš na stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz.

POKUD JSI NAŠEL STŘEDNÍ ŠKOLU, KTERÁ TĚ ZAUJALA, URČITĚ SE VYDEJ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• V Atlasu školství je u každé školy uvedeno datum dne otevřených dveří, případně jej můžeš najít na konkrétních stránkách školy.
• Nezapomeň si také zjistit další důležité informace o škole, tedy jak s ní je kdo spokojený, jaké je budoucí uplatnění apod.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024

• Každý žák si může podat přihlášky celkem na 3 školy s maturitním či nematuritním oborem; žáci konající talentovou zkoušku celkem 5 přihlášek.
• V přihlášce je nutné uvézt závazné pořadí škol dle preference žáka, které bude následně zohledněno ve zpracování výsledků (pokud se žák úspěšně dostane na 1. školu v pořadí, musí tam nastoupit); všechny tři přihlášky musí mít shodné pořadí škol.
Do 31. 1. 2023 musí školy zveřejnit kritéria pro přijímací řízení (kromě výsledků jednotné zkoušky si může škola udělat zkoušky vlastní, pohovor, přihlédnout ke známkám ze ZŠ, výsledkům olympiád, účasti na kroužcích apod.).
• Odvolání již nebude možno podávat (pouze v případě zpochybnění správnosti průběhu přijímacího řízení).
• Přihlášky budou podávány zákonným zástupcem elektronicky pomocí identity občana (kdo tuto možnost nemá, může podat přihlášky i v papírové podobě); potřebné přílohy budou do systému vloženy jako přílohy (vysvědčení, lékařská potvrzení atd.).
• Přihlášky musí být podány do 20. 2. 2024 (systém bude spuštěn 1. 2. 2024); systém žákovi přidělí identifikační číslo, pod kterým bude veden v rámci přijímacího řízení.
• I žáci, kteří si podají pouze jednu přihlášku do maturitního oboru, mají nárok na konání zkoušek ve dvou termínech (pro přijetí je brán lepší výsledek z matematiky i českého jazyka z obou termínů).
• Zkouška se skládá z jednotného písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a matematiky a její aplikace (70 minut) a je povinná pro všechny obory s maturitou.
• Začátkem března by měl žák obdržet informaci, na které škole bude přijímací zkoušku skládat - nemusí být z kapacitních důvodů shodná se školou, na kterou se hlásí.
• Termín zkoušek je 12. a 15. 4. 2024 (pro náhradní termín 29. a 30. 4. 2024 nutno doložit lékařské potvrzení).
• V případě neúspěchu se žák může účastnit dle stejných pravidel 2. kola přijímacích zkoušek, následující kola jsou již v kompetenci jednotlivých SŠ.
Talentové zkoušky proběhnou v lednových a únorových termínech vypsaných školami; výsledky budou žákům sděleny, ale rozhodnutí o přijetí dostanou až v květnu zároveň s ostatními žáky; i tito studenti budou zaregistrováni v elektronickém systému (za školy s talentovými zkouškami je tam vloží ředitelé; žáci mají možnost přidat si školy bez talentových zkoušek a do 15. 3. 2024 určit v systému své pořadí škol).


VZORY PŘIHLÁŠEK (informace budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2024)

PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

  • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
  • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
  • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ 16. a 17. 4. 2024 (náhradní termín 29. - 30. 4. 2024).


UŽITEČNÉ ODKAZY