Nová informatika na ZŠ Řehořova


V tomto školním roce se musí všechny školy poprat s velkou výzvou v podobě tzv. nové informatiky. Naše škola začala prvky nové informatiky zařazovat do výuky již o několik let dříve a nyní úspěšně pokračujeme. Snažíme se vyučovat hlavně prakticky a hodiny pro žáky co nejvíce individualizovat. Žáci jsou rozděleni do menších skupin a každý má tak přístup k nejnovějším pomůckám a technologiím, které zkoušíme přímo v hodinách.

Jedním z nejvíce diskutovaných témat v souvislosti s informatikou je dnes bezesporu robotika a programování. Díky bohatým zkušenostem v této oblasti funguje naše škola také jako vzorová škola ve spolupráci s NPI ČR. Učitelé a ředitelé škol v Jihomoravském kraji se k nám mohou přijet podívat a inspirovat se, případně se poradit o zavádění povinné nové informatiky do výuky. Škola také pomáhá organizovat exkurze pro studenty studia ICT koordinátor, kdy jsou prostory školy a vybavení do informatiky přístupné pro budoucí ICT koordinátory z moravských základních a středních škol a gymnázií.

Do budoucna plánujeme další rozšiřování výuky informatiky, a to nejen zajištěním dalších potřebných pomůcek, ale také spoluprací s různými organizacemi. Díky spolupráci se společností Microsoft měli žáci již v předešlých letech možnost vyzkoušet si virtuální a augmentovanou realitu přímo na půdě školy při projektovém dnu.

Využitím dotace se nám také podařilo zmírnit digitální propast mezi žáky. K dispozici máme několik mobilních učeben, které jsou svojí kapacitou vhodné k výuce ve všech ročnících. Tyto mobilní učebny jsou vybaveny žákovskými notebooky s možností využití dotykového pera (například při tvorbě zápisů v jednotlivých předmětech nebo práci s grafickými programy).

Cíle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“ byly naplněny. Úspěšně jsme zvládli i výuku nové informatiky (rozvoj informatického myšlení nejen v informatice, zařazení robotiky a programování, 3D tisk…). Během školního roku jsme v týmu pedagogických pracovníků školní vzdělávací program zrevidovali. Výsledkem je 8. verze, která je platná a účinná od 1. 9. 2023.

-Mgr. Kristýna Dostalová-