English Halloween


Děti 3.-5. tříd oslavily Halloween také v hodinách angličtiny. Ve skupinkách si nejprve vymyslely strašidelný název  a po krátké instruktáži se mohlo jít na věc. V učebně a na chodbě 5. patra bylo rozmístěno 16 kartiček s obrázky a anglickými slovíčky s halloweenskou tematikou. Úkolem hráčů bylo si kartičky pořádně prohlédnout, co nejlépe zapamatovat, a co nejvěrněji zakreslit do archu s tabulkou 4x4 na správné místo. Zvítězil tým, kterému se podařilo v časovém limitu překreslit kartičky co nejlépe. Pro rychlé třídy byla nachystaná ještě druhá hra, halloweenský words unjumble, ve které bylo úkolem skupinek poskládat slovíčka z nastříhaných písmenek. Doufáme, že si všichni tuhle akci užili, a budeme se těšit na další podobnou.

Za všechny angličtináře

-Mgr. Gabriela Daňková, Mgr. Johana Palová-