Podzim v 2.B


Před pozimními prázdninami se uskutečnil v naší třídě projekt na téma „Podzim“. Veškeré učivo a aktivity byly s tímto tématem spojené.

V češtině děti skládaly podzimní věty a určovaly jejich druh podle postoje mluvčího, luštily šifry v rámci čtení s porozuměním. V matematice se dostaly k podzimnímu výlovu ryb a počítaly s rybáři, kolik ryb vylovili. V rámci prvouky sestavovaly děti myšlenkovou mapu k podzimu a předávaly si znalosti o podzimu a dění v přírodě v tomto ročním období. V hodinách výtvarky a pracovních činností si děti vytvořily krásnou podzimní výzdobu třídy.

Na závěr projektu jsme si vyšli na krátkou, ale slunečnou podzimní vycházku.

-Mgr. Renata Sléhová-