Česko-bavorské setkání učitelů


Dne 19. a 20. října 2023 se uskutečnilo významné setkání učitelů z České republiky a Bavorska. Jedním z účastníků tohoto významného setkání byla i naše Základní škola Řehořova v zastoupení paní učitelky Pavly Vytiskové.

Akce, která se konala v zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, měla za cíl propojit školy obou zemí a vytvořit prostor pro hlubší spolupráci a domluvení se na společných projektech. Propojení vzdělávacích systémů dvou sousedících regionů má mnoho výhod pro studenty i pedagogy. Studenti získají příležitost poznat novou kulturu a jazyk, učitelé mohou sdílet své znalosti a zkušenosti s kolegy z jiných zemí.

Dalším důležitým aspektem setkání bylo seznámení učitelů s možnostmi finanční podpory ze strany nadací a fondů, které podporují mezinárodní studentské výměny. To může značně usnadnit organizaci takových projektů a otevřít nové možnosti pro studenty a učitele.

Jak setkání dopadlo?

Pro nás výborně! Podařilo se nám navázat kontakt se zástupci bavorských škol, se kterými se budeme snažit spolupracovat na projektech v rámci programu Erasmus.

Doufáme, že se spolupráce vydaří a žáci se budou moci již brzy seznámit s našimi bavorskými sousedy.

- Mgr. Pavla Vytisková -