Finanční příspěvek na učební pomůcky pro prvňáčky


Stalo se již tradicí, že vedení MČ Brno – Černovice zajistí vždy před začátkem školního roku finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek pro prvňáčky. Letos jsme pro žáky 1. ročníku obdrželi 50 000 Kč, což činí zhruba 1000 Kč na každého žáka. Peníze jsme využili na pořízení učebnic, pracovních sešitů, výkresů, barevných papírů, netradičních výtvarných materiálů, razítek, mazacích tabulek, dětských knih. Děkujeme zřizovateli za podporu při vybavení prvňáčků školními potřebami.

-Mgr. Josef Binek-