Křeslo pro hosta


Poslední příjemnou návštěvou v tomto školním roce byla paní Hutyrová, maminka od chlapce ze 4. tř., která nás přišla seznámit s životem čmeláka. Paní Hutyrová pracuje ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku, oddělení genetických zdrojů, který se věnuje i laboratorním chovem čmeláků pro výzkumné účely a opylování. Dětem přivezla ukázat čmeláčí domeček, který se jen tak někde nevidí, samozřejmě i s čmeláky. Na závěr svého zajímavého povídání nechala dětem čmeláka pohladit a deset kousků si děti mohly i vypustit na svobodu.

Moc děkujeme za úžasné povídání, bylo to další obohacující setkání nejen pro děti.