Gratulace všem přijatým!


Velice nás těší, že i přes veškeré potíže s letošním přijímáním na střední školy jsou všichni žáci našich devátých ročníků přijati k dalšímu studiu. 9 z nich nastoupí na gymnázia. 34 bude studovat střední školy s maturitou a 8 žáků obory s výučním listem.

Úspěšní byli i žáci 7. a 5. tříd. Na gymnázia odchází 4 sedmáci, 3 páťáci a jedna žákyně bude pokračovat ve studiu na taneční konzervatoři.

Všem gratulujeme a přejeme jim mnoho spokojenosti a úspěchů.

-Mgr. Jana Lúčová, výchovná poradkyně-