Spirometrie


Název článku zní spíše jako lékařské vyšetření, že? Vlastně to není tak daleko od pravdy. V 9. ročnících právě probíhá studium orgánových soustav člověka, a právě u soustavy dýchací se s tímto pojmem setkáváme. Nejedná se ale o hromadnou návštěvu deváťáků na plicním oddělení některé z brněnských nemocnic, nýbrž o běžnou laboratorní práci.

Protože moderní digitální spirometr, tedy přístroj k měření kapacity plic, je dosti složitý a na pořízení velmi nákladný, nezbylo nám nic jiného, než si takový svůj vlastní vyrobit podomácku. Stačil nám k tomu pětilitrový kanystr, lihový fix, odměrka na vodu, větší lavor a jeden metr dlouhá hadička.

Zaujmout v dubnu žáky devátých tříd je úkaz vzácnější, než v našich zeměpisných šířkách pozorovat polární záři. Přesto se to povedlo a dvouhodinové laboratorní práce soustředily veškerou pozornost žactva na měření vitální kapacity plic. Jistou roli hrála samozřejmě soutěživost – kdo vydechne do hadičky větší objem vzduchu a umístí se na pomyslných stupních vítězů? Potvrdilo se, že dívky mají objem plic menší než chlapci. Také je jasné, že pravidelný pohyb a sport objem plic zvětšuje.

To, že i o přestávce probíhalo měření nezměněným tempem a poutalo pozornost žáků nižších ročníků dokazuje, jak je vyzkoušení si něčeho na vlastní kůži i v dnešní digitální době přínosné. V brzké době opět něco praktického vyzkoušíme.

– Mgr. Veronika Foralová –