ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY


V úterý 7. února se konalo školní kolo letošního ročníku Biologické olympiády. Tentokrát 16 žáků zápolilo na téma „BEZLESÍ“.

V testové části měli žáci 45 minut za zodpovězení otázek týkajících se živých organismů vyskytujících se v bezlesé krajině, tj. na loukách, mokřadech, horských i subpolárních tundrách, stepích, polích a pastvinách. Následovalo poznávání 30 druhů zástupců z řad rostlin, hub a živočichů. Posledních 60 minut z celkového času bylo věnováno laboratornímu úkolu.

Žáci byli podle tříd rozděleni do dvou kategorií: 7. ročníky = kategorie D, 8. a 9. ročníky = kategorie C. Každé kategorii byly přizpůsobeny jak testové otázky, tak laboratorní úkol.

V laboratorní části měly obě kategorie velice zajímavé úkoly. Žáci z kategorie D pracovali s plody rostlin, určovali jejich druhy, kreslili a popisovali je. Nakonec ty jedlé z nich s radostí zkonzumovali. Žáci z kategorie C měli sice také jedlý živý materiál, klíční rostlinky hrachu setého, ale po splnění všech úkolů ke konzumaci nedošlo.

Do okresního kola postoupili z kategorie D díky shodnému počtu bodů 2 žáci a z kategorie C jedna žákyně. Biologická olympiáda patří mezi velmi náročné soutěže, protože k účasti v okresním kole není zapotřebí pouze vyhrát kolo školní, ale také zpracovat vstupní úkoly. Jedná se o dlouhodobá pozorování a pokusy doplněné fotografiemi a vlastními závěry zpracované do předepsaného textového formátu. Všichni tři postupující se těchto úkolů zhostili odpovědně a výsledkem byly velmi povedené práce.

Okresní kola se jako vždy konala v SVČ Lužánky ve dvou termínech – pro kategorii D 30. 3. a pro kategorii C 17. 4. Nyní již tedy známe výsledky: z téměř šedesáti účastníků v každém z kol se naši žáci umístili v 2. polovině soutěžního pole. Sice tedy nepostupují do kola krajského, ale naučili se mnoho nového a naši školu reprezentovali se ctí.

– Mgr. Veronika Foralová –