3D tisk na Řehořce


Na ZŠ Řehořova vidíme velký přínos v 3D tisku a modelování, proto byly zakoupeny čtyři 3D tiskárny Prusa i3 MK3S+. Žáci si mohou vytvářet vlastní modely, z nichž některé budou využívány v rámci výuky dalších předmětů. Takto zde vznikají pomůcky do keramické dílny, výukové modely do přírodopisu, laboratorní pomůcky do chemie, ale také například model školy. S 3D tiskem se žáci seznamují již od prvního stupně, kde si sami vytváří klíčenky s vlastním designem.

-Kristýna Dostalová-