Čtenářské dílny


V pátek 3. 6. proběhly na Řehořce čtenářské dílny. Společným námětem byla tvorba uměleckého textu, konkrétně se jednalo o dopsání jednotlivých částí fantasy povídek.

Mladší žáci (6. a 7. ročník) pracovali s částmi povídky Holubi od svatého Pavla z knihy Povídky podivných. Každá skupina dostala jinou část povídky. Nejprve si žáci danou část pročetli, navrhli její začátek, nebo dokončení, a potom ji dotvořili. Dle svého uvážení mohli povídku ilustrovat a zvolit způsob prezentace (přečtení, dramatizace…).

Starší žáci (8. a 9. ročník) se pro změnu věnovali povídce Báječní kanibalové z téhož souboru povídek. Tato povídka byla delší a tematicky náročnější na zpracování, přesto si s ní žáci velmi dobře poradili. Prezentace povídek probíhaly podle zájmu žáků buď na školní zahradě, nebo ve třídách.

-Pavla Vytisková a Helena Marholdová-