Čtenářské dílny


„Za účelem zlepšení čtenářské gramotnosti žáků druhého stupně proběhly dne 31. 1. 2022 díky příspěvku Magistrátu Města Brna v rámci Projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ čtenářské dílny. Aby si žáci uvědomili obtíže, se kterými se museli naši předci potýkat, začínaly úkoly opravdu od píky. Žáci druhého stupně si zkusili psaní husím brkem, postoupili k psaní na psacím stroji a vyzkoušeli si i umění kaligrafie.

V dalších úsecích si zahráli na básníky. Seznámili se s pojmy jako nonsens a nonsensová literatura, limerik nebo paradox, takovou poezii si zkusili také vytvořit. V neposlední řadě tvořili společnými silami prozaický příběh. Po hodu kostkami „Story Cubes“ bylo jejich úkolem vytvořit jakýkoliv literární žánr na téma podle obrázků, které jim padly na kostkách. Některé skupiny příběh nejen vymyslely a napsaly, ale dokonce ho ztvárnily také dramaticky. Protože měla akce úspěch, dohodly se učitelky českého jazyka, že čtenářské dílny v druhém pololetí určitě zopakují, ale snad už za lepší epidemiologické situace a teplejšího počasí. Na jaře by tak měly dílny proběhnout na rozkvetlé školní zahradě.

-češtinářky Pavla, Hela a Terka-