Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje ZŠ Řehořova


Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se konec kalendářního roku 2021, který byl pro všechny náročný. Byl to další rok plný změn, nezvyklostí, výkyvů, ale také i pěkných zážitků, jež jsme prožili s našimi žáky při výuce online, v lepším případě „naživo“. Doufejme, že si z něj odneseme jen to dobré a užitečné. Touto cestou bychom především Vám, rodičům, chtěli poděkovat za spolupráci nejenom při distanční výuce – společně jsme to zvládli. Vaší podpory si velmi vážíme!

Závěrem Vám přejeme klidné prožití svátků vánočních a v novém roce pevné zdraví, plno optimismu a úsměvů na tváři.

-kolektiv pedagogů ZŠ Řehořova-