Březen – měsíc čtenářů také na Řehořce


Březen je označován jako měsíc čtenářů. V tomto měsíci totiž každoročně probíhá celostátní akce na podporu čtenářství, kterou od roku 2009 organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Distanční výuka nám nezabránila v tom, abychom si tuto událost připomněli alespoň v hodinách českého jazyka. V 9. ročníku byla vyhlášena tematická březnová výzva. Úkolem našich žáků bylo vytvořit libovolným způsobem koláž z knih a propojit je nějakou myšlenkou či citátem. Deváťáci se této mezipředmětové výzvy zhostili na výbornou. Předvedli nejenom svoji kreativitu, ale také schopnost pracovat v různých aplikacích a programech. Tady je malá ukázka z vytvořených koláží.

-Mgr. et Mgr. Darina Krejčiříková-