PARO do škol


Participativní rozpočet do škol je program pro základní školy, kde si děti mohou vymyslet nápady na to, co chtějí ve škole vylepšit. Organizátorem projektu je Magistrát města Brna. Projekty děti prezentují a obhajují před svými spolužáky a snaží se je přesvědčit o tom, aby pro ně hlasovali v celoškolním hlasování. Letos se do participativního programu přihlásilo 27 základních škol zřizovaných městem a každá škola na projekty svých žáků obdržela 40 000 korun.

V naší škole se do projektu zapojilo jedenáct tříd ze 4. – 8. ročníku a jeden učitelský tým. Celkově vzniklo na třídní úrovni 24 velmi různorodých návrhů: stolní hry, relaxační koutky na chodbách, vaky na záda, akvárium, stroj na vodu, osvěžovače vzduchu na WC, zrcadla do šaten, morčátko do každé třídy, nafukovací bazén na zahradu, houpací sítě, skluzavka a hrací prvky na hřiště, válecí vaky, taburety, vybavení knihovny/studovny, podsedáky na židle, barevné doplňky do tříd a na chodby školy.

Do užšího výběru postoupily návrhy, které by bylo možné realizovat z hlediska bezpečnosti, udržitelnosti, údržby a péče. Manažerka projektu navštívila všechny třídy a společně s žáky diskutovala o jejich nápadech. Finalisté mohli své výtvory prezentovat v hale školy, aby získali co nejvíc příznivců pro svůj projekt.

Hlasování probíhalo v online prostředí. Každý žák mohl udělit maximálně tři kladné hlasy.

Výsledky byly následující:

1. místo – Podsedáky pro každého (7. + 6. třída) – 180 hlasů

2. místo – Skvělé posezení do každé třídy (vaky a taburety), (4. + 8. třída) – 178 hlasů

3. místo – Relaxační místnost v 5. patře (7.A+7.B) – 175 hlasů

4. místo – Barevnější okolí – učení tak nebolí (učitelky) – 113 hlasů

Projekt PARO do škol byl pro žáky přínosný v mnoha ohledech – práce v realizačním týmu, finanční gramotnost, vyhledávání informací, mezitřídní spolupráce a další.

Podsedáky nyní čekají na děti, až se vrátí do školy! Děkujeme Magistrátu městu Brna za organizaci tohoto projektu.

-Mgr. Tereza Friedl, manažerka projektu-