Podporujeme finanční gramotnost dětí


Podporujeme finanční gramotnost dětí

Již od prvního ročníku základní školy je součástí hodin matematiky také finanční gramotnost. V první třídě se seznamujeme s hodnotou mincí a hrajeme si na nakupování. Ve druhé třídě se náš obor počítání rozšiřuje do sta, a tak poznáváme lépe nejen hodnotu mincí, ale i bankovek. Nakupování – hra na obchod je tedy rázem složitější.

V letošním školním roce jsme měli možnost přihlásit naše druháky do programu Abeceda peněz. Děti si vyzkoušely, jak vypadá běžný pracovní den „dospěláků“ a učily se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Pracovníci České spořitelny přijeli do školy s perfektně připraveným programem. Na čtyřech stanovištích (Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy, Hospodaření) se druháci zábavnou formou seznámili s pojmy výplata, příjem, výdaj, rozpočet, spoření, platba a platební karta. V jednoduchých modelových situacích ze života si prakticky vyzkoušeli, že s penězi je nutné hospodařit, a že musíme počítat i s nečekanými výdaji. Na závěr dostali všichni pracovní sešit s doplňujícími aktivitami a pěkné dárky. Největší radost měli ze spořícího prasátka, protože hned mohli získat první vklad.

A jak se program líbil druhákům? Přečtete si reakce dětí.

Nejlepší bylo, když jsme přiřazovali ceny věcí v obchodě při nakupování. Tamara S.

Nejvíc mě bavilo, jak jsme hádali, kolik je v trezoru peněz. Standa D.

Hodně jsem se poučil a dozvěděl jsem se toho hodně o penězích. Honza L.

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme odhadovali, kolik mincí je v měšci v trezoru. Markéta K.

Bylo to moc hezké, chtěl bych, aby se program opakoval ještě jednou. Adam V.

Za druháky Mgr. Bohdana Zapletalová