Od 1. března se děti ze školní družiny vrací zpět do původních prostor ŠD


Vážení rodiče,

od 1. března se vracíme do původních prostor školní družiny (pravé křídlo budovy školy). Provoz je stanoven od 6.30 - 17 hod. Pro příchod do ranní družiny i pro vyzvedávání dětí z družiny slouží pouze boční vchod u jídelny.

Na zvonkovém tablu jsou uvedena čísla oddělení a jména vychovatelek. Pro ranní družinu slouží tlačítko na levém zvonkovém tablu " ranní družina". Tento vchod je odblokovaný pouze v časech 6.30 - 7. 30 hod, 13.45 - 14.00 a 15.00 - 17 hod, kdy je zajištěn u vchodu dozor. V jiné časy děti odchází hlavním vchodem. V době od 14.00 -15 hodin trávíme čas na školním hřišti.

Pro případnou komunikaci slouží tel. č. 739958822 (školní mobil), pro vyzvednutí slouží boční brána u jídelny. Je nutné vždy uvést do zápisníku ŠD, že v touto dobu si dítě vyzvednete, aby mělo s sebou všechny věci!

Všichni se na návrat moc těšíme a věříme, že nastane i lepší komunikace mezi vámi rodiči a námi vychovatelkami.

-Radmila Preslová-