Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022


AKTUALIZACE: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhne zápis distančně bez přítomnosti dětí v termínu 6. 4. – 30. 4. 2021, kdy budeme pouze přijímat žádosti o přijetí dětí do 1. ročníku.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme žáky do 2 prvních tříd.

V letošním roce pro přijetí dítěte do 1. ročníku proběhne podle těchto kritérií:

https://www.zsrehorova.cz/pro-predskolaky/zapis-do-1-trid

Co můžeme nabídnout?

příjemné klima, klid a přátelskou atmosféru

výuku anglického jazyka již od 1. ročníku

přípravu na cambridgeské zkoušky YLE z anglického jazyka

multimediální jazykové učebny

odborné učebny přírodních věd a dílen

dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy

využití daltonských prvků ve výuce

školní knihovnu – studovnu

keramickou dílnu

činnost Školního poradenského pracoviště a školního psychologa (konzultace, rady dětem i rodičům)

pravidelné výjezdy žáků 1. stupně do škol v přírodě

lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. stupně

výjezdy do zahraničí umožňující konverzaci v cizím jazyce (Vídeň, Londýn,…)

školní výlety a exkurze

provoz školní družiny denně od 6,30 do 17,00 hodin

spoustu zájmových kroužků: jazykové, přírodovědné, sportovní, umělecké, kulturní, taneční,…

K zápisu uvítáme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

DISTANČNÍ PODOBA

Zápis dětí do 1. tříd

6. 4. – 30. 4. 2021

Pro zapsání dítěte do 1. ročníku je třeba vyplnit a doručit škole:

1. žádost o přijetí, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz

Žádost vyplňte, prosím, pečlivě, dbejte na správnost údajů ve shodě s rodným listem a správným uvedením místa trvalého pobytu zákonného zástupce i dítěte. Pro další komunikaci uvádějte telefonní číslo i e-mailovou adresu. Cizinci, uvádějte všechna jména dle rodného listu (ne přezdívky) a uveďte i pohlaví dítěte;

2. zápisní list pro školní rok 2021/2022, který najdete na webu školy

(https://www.zsrehorova.cz/pro-predskolaky/zapis-do-1-trid, dokumenty ke stažení)

Při vyplňování zápisního listu v ruce prosíme o čitelnost údajů. Pokud některý sourozenec budoucího prvňáčka již navštěvuje naši školu, prosíme, nezapomeňte v zápisním listu vyplnit tuto informaci.

3. kopii rodného listu dítěte – pro ověření vyplněných údajů v žádosti;

4. kopii občanského průkazu jednoho zákonného zástupce – pro ověření trvalého pobytu dítěte;

5. cizinci – kopii pasu či jiného dokladu s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Žádost o přijetí a zápisní list je třeba doručit podepsané a správně vyplněné.

Možné způsoby doručení všech dokumentů (od 6. 4. – 30. 4. 2021):

1. do datové schránky školy:

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý e-mail!): sekretariat@zsrehorova.cz

3. poštou: ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o., 618 00 Brno

4. osobní dodání: 6. 4. - 30. 4. 2021 pracovních dnech v době od 8,00 – 15,00 hodin po předchozí tel. domluvě na telefonu 548 422 951

Prosíme vás, abyste využili především elektronickou formu doručení! Osobní dodání využijí především rodiče, kteří nemají možnost si žádost a zápisní list vytisknout, po předchozí telefonické domluvě na tel. 548 422 951.

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Je nutné doložit:

- žádost o odklad povinné školní docházky, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz.

- doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

- doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Důležité!

Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.

-vedení školy-