Pozvali jsme mobilní planetárium do naší školy!


Výukový program zaměřený pro 1. a 2. třídu jsme si pozvali do tělocvičny školy, kde na nás čekala velká nafouklá kopule – mobilní planetárium.

Nejdříve byly děti odborníkem seznámeny s tím, co jsou to hvězdy, planety a kde je najdeme, jak vypadá takový vesmír. Poté se přesunuly do planetária, kde byl promítnut film „Zvířátka ve vesmíru“. Děti se dozvěděly zajímavosti o planetách, Slunci, měsících, které obíhají kolem planet, co je to vesmír, hvězdář, kosmonaut nebo raketa, jak daleko jsou od nás hvězdy, jak vypadá naše planeta. Děti se poté mohly odborníka na cokoliv zeptat.

Druhý film, který byl pro děti připraven, se jmenoval „Život stromů“. Pohádkovou formou byly děti seznámeny s významem stromů – odkud získávají stromy výživu, jak stromy rostou, jak pijí vodu nebo jaký mají vliv na život na naší planetě.

Pro velký zájem byla dětem ještě představena hvězdná obloha se souhvězdími. Ve třídě pak na děti čekaly pracovní listy, které souvisely s pohádkovými příběhy.

Radka Preslová –