Vydání zápisových lístků ("balíčků")


Dobrý den vážení rodiče žáků devátých ročníků a deváťáci,

situace se pořád mění, proto Vám přináším aktualizované termíny a novinky, které byly zveřejněny 5.1.2021 + informace o vydání zápisových lístků.

Vydávání ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ - neproběhne na hovorových hodinách 11.1., jak bylo původně plánováno, jelikož budou probíhat on-line formou.

Vysvědčení (výpis) bude vydáno s datem 28.1.2021. Před tímto datem ho nelze vydat. Zatím předpokládáme, že 28.1. žáci ve škole nebudou, proto vytvoříme „balíček“, který bude obsahovat všechny dokumenty – výpis vysvědčení, 2x předvyplněnou přihlášku, zápisový lístek. Zápisový lístek na SŠ může vyzvednout jen rodič a musí se u toho prokázat občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. (ZL je dokument obsahující evidenční číslo, který po přijetí Vašeho dítěte přinesete na vybranou školu jako potvrzení toho, že na danou školu nastoupí.)

Převzetí „balíčku“ rodiče potvrdí podpisem.

Kdy můžete přijít pro „balíčky“:

čtvrtek 28.1.2021 7:30-15:00 prosím zvoňte na zvonek "sekretariát" 15:00-17:00 prosím zvoňte na zvonek "vrátnice".
pondělí a úterý 1. - 2.2.2021 7:30-15:00 prosím zvoňte na zvonek "sekretariát" 15:00-17:00 prosím zvoňte na zvonek "vrátnice".

Vyplněné přihlášky: přineste co nejdříve zpátky na sekretariát/přinesou děti, pokud budou ve škole – nejpozději do pondělí 8.2.2021.

Připomínám, že poslední týden v únoru jsou jarní prázdniny, takže na kontrolu a doplnění přihlášek máme 2 týdny, proto se prosím snažte dodržet termín odevzdání vámi vyplněných přihlášek.

Do 1.3.2021 musí být přihlášky podány na SŠ a učilištích.

Přehled aktualizovaných informací o přijímacích zkouškách:

- ředitel SŠ může stanovit, že se jednotná přijímací zkouška na dané škole čtyřletých oborů s maturitou konat nebude - nebude povinnou součástí přijímacího řízení (PŘ)

- pokud se nebude konat jednotná zkouška, musí se konat školní přijímací zkouška

- školní přijímací zkouška může proběhnout distančním způsobem

- ředitel SŠ může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na celkovém hodnocení PŘ

- v případě, že je počet uchazečů menší nebo roven předpokládaných volných míst, může ředitel SŠ rozhodnout, že se jednotná ani školní přijímací zkouška konat nebude

- výše zmíněné musí být uvedeno v kritériích PŘ do 8.3.

- pokud se koná JPZ a školní přijímací zkouška, ředitel SŠ je stanoví na stejný den (12. a 13. dubna)

V případě dalších změn Vás budeme obratem informovat.

Děkuji za spolupráci – určitě to zvládneme.

S přáním pevných nervů a hlavně zdraví

Mgr. Tereza Friedl – výchovná poradkyně

(friedl@zsrehorova.cz, +420 548 422 964)